Ons benodig Goddelike, sterk vrou om op te staan en die geskenke (gawes) wat God vir hul gegee het, te gebruik. Ons benodig Deboras tuis (in ons gesinne), in die kerk en in ons gemeenskap (Ring van Wonderboom). Ons vroue word geroep om Deboras te wees wat dien, wat bid en opofferings maak vir God. Nié vir die wêreld nie, maar vir God! Ons benodig Deboras wat bereid is om op te staan en te leef vir die oorwinning. Ons benodig Deboras wat hul lig sal skyn tot eer van God.

Wie was Debora? In Rigters 4 tot 5 lees ons van Debora. Debora, die vrou van Lappidot, en die leier van die Israeliete. Dit was een van die geleenthede waar die Israeliete weer gedoen het wat verkeerd is in die oë van God. God het die Israeliete oorgegee aan hul vyande (Sisera), waarna hul tot die Here geroep het om hulp. God het vir Debora gebruik om ’n boodskap aan Barak te gee. God het Barak (seun van Abinoam uit Kedes) laat roep om tien duisend man uit Naftali en Sebulon te neem na Taborberg. Barak was egter vreesbevange en het vir Debora gevra om saam met hom te gaan. Sy het toe saamgegaan, maar God het nog ’n boodskap gegee aan Barak dat ’n vrou Sisera sal uitlewer aan die Israeliete.

In die Ring van Wonderboom benodig ons Deboras:

“Ons het Deboras nodig in die samelewing, vroue wat lei met wysheid, moed en geloof.”

(J.D. Greear)

Vrou van Wonderboom, waarvoor het God jou geroep? Hoekom sit en wag jy dat ander moet lei? Hy beloof om voor jou uit te gaan. God vra dat jy net moet moed hou, glo en sterk wees. Jonk of oud, Hy sal met jou wees. Net soos wat Hy daar was vir Sarah, wat geroep was op ’n baie hoë ouderdom, om geboorte te skenk aan ’n Seun. Ouderdom is nie ’n verskoning om nie gehoor aan God se roeping vir jou te gee nie. Tyd is nie ’n verskoning om nie gehoor te gee aan God se roeping nie.

Moontlik twyfel jy ook, weens jou eie nood. God hoor jou hulp geroep en jou smeking in nood. Tog roep God jou om leiding te neem in die gemeenskap volgens jou gawes. Dit is tyd om vrywilliglik op te staan om God se gemeenskap in Wonderboom, om jou gesin en die kerk te dien. Moenie bang wees nie. Hou op met beraadslag. Baie het in Debora se tyd beraadslag, maar niks gedoen nie. Vrou van Wonderboom, God roep jou om te gee. God roep jou om te doen. Die tyd vir beraadslag is verby, want God het ’n verbond met ons gesluit as gelowiges dat Hý ons moed sal gee.

Vrou van Wonderboom, wees sterk en vertrou in God jou Vader, die Seun en die Heilige Gees.

Ek bid vir jou, vrou van Wonderboom, dat jy soos die son sal wees om ’n lig te skyn vir jou naaste. ’n Lig van hoop, liefde en geloof. ’n Lig van diensbaarheid, dit waarvoor God jou geroep het. Vrou van Wonderboom, ons ring (kerk), benodig jou leiding. God roep jou om ons gemeenskap te dien. Is jy bereid om dit te doen?