Op 'n dag in die bovertrek is Christus
en Sy Dissipels om die tafel  saam.
vir die instel van die eerste avondmaal.
Met wyn in die beker en brood in die hand,
lig Hy die sluier oor die een se naam,
wat Hom gaan verraai nog dieselfde aand,
in die tuin van Getsemane.

 

Onder die koepel van die sterbelaaide hemelruim.
L
ê stil en rustig Getsemane die olyfboom tuin.
Die plek! Waar die Dissipels oorval deur die vaak,
Christus in Sy worstelstryd geheel en al versaak.
Die plek! Waar Hy in stille angs biddend kniel,
wyl sweet en bloed drup vir drup op die aarde val.
Die plek! Waar die engel uit die hemel Hom besoek,
Hom sterk vir die straf en vernedering wat sou kom.
Die plek, Waar Hy worstel met Sy Vader in gebed,
die bitter lyding uit die beker sluk vir sluk moes drink.
Die geselpyn, lyding, smart en hoon sou ondervind
net die volgende dag!
Die kruis waar Hy die sondelose Seun, die mens,
sondesmart van sondaar mens, op Hom moes neem.
Die doringkroon plek moes maak, vir 'n Oorwinnaarskroon.