Vanaf die Kruisdood tot in die graf:
Is die Heer se liggaam neergelê nog dieselfde dag.
Vroeg die oggend van die derde dag.
Getuig die bondel doeke stil en wit,
so ook getuig die engele wat daar sit.
Verniet soek julle die Heer,
die dood het Hy oorwin - Hy lewe weer.
Met veheerlik't liggaam sal Hy verskyn.
Aan sondaarmens wat in Hom glo,
Sy naam bely en ook Sy lig laat skyn,
Skenk Hy 'n nuwe lewe in Ewigheid.