In die stille ure van die donker nag.
Skitter sterre van die Heer se sterreprag.

Rus mens en dier in die vrede van die Heer.
Dan kom die môrestêr, die wonder van die nag.
Rooiogig, verskyn die eerste strale van 'n nuwe dag.
Die helder lig wat die duisternis oorwin.
Die strale van die son wat lewe gee.
Die aardse lewe van die son se lig.

In die stille ure van die donker nag,
klink uit die hemel dié loflied, die engelekoor.

Wagters in die veld, het die lofsang, duidelik gehoor.
Uit die ooste verskyn 'n enkel stêr-- dié Koningstêr.
Vanuit die Bethlehem krip, straal die helder lig,
die Heer se lig, wat die sondeduisternis finaal oorwin.
Die nuwe lig, wat nuwe lewe, die Ewig lewe gee..
Die Ewig lewe van die Heer se lig.