In die boot, golwend op die see gesus,
lê die Seun die mens sluimerend en rus.
Dan spring die wind van golwekruin tot golwekruin.
Die storm jaag golf op golf tot kolkend skuim.
Die see en storm, dit ruk en pluk tot angs en nood.
Vrees klem en klou aan die manne in die boot.
Wie is die mens, die Seun, wie is Hy?
Dat selfs die see en storm met Hom nie stry.
Beskaamd oor klein geloof, Sy almag het hul aanskou.
So ook word die mens gered deur geloof in God die Heer.