Groep

Leier

6 Okt

13 Okt

20 Okt

27 Okt

3 Nov

1

Hugo Coetzee

       

Kollekteer en Tee

2

Christo en Oom Sarel

 

Tee

     

3

Junette du Plessis

Kollekteer

 

Tee

   

4

Anton Bouwer

Kollekteer

       

5

Albert Truter

Kollekteer

       

6

Hennie v d Walt

 

Kollekteer

     

7

Hendrik v Schalkwyk

     

Kollekteer

 

8

Mariët Naudé

Tee

       

9

Daleen Heymans

     

Tee

 

10

Gert White

Kollekteer

       

11

Frans + Elna Gresse

   

Nagmaal

   

Groep

Leier

10 Nov

17 Nov

24 Nov

1 Des

8 Des

1

Hugo Coetzee

       

Kollekteer en Tee

2

Christo en Oom Sarel

Nagmaal

       

3

Junette du Plessis

   

Kollekteer

   

4

Anton Bouwer

Tee

 

Kollekteer

   

5

Albert Truter

Tee

 

Kollekteer

   

6

Hennie v d Walt

 

Kollekteer

     

7

Hendrik v Schalkwyk

         

8

Mariët Naudé

 

Tee

     

9

Daleen Heymans

   

Tee

   

10

Gert White

Tee

 

Kollekteer

   

11

Frans + Elna Gresse

     

Kollekteer en Tee