Geagte Gelowige

Oktobermaand, die mooiste mooiste maand, is ook ons gemeente se Lofoffer-Maand. In hierdie maand vier en bely ons ons rentmeesterskap as antwoord op God se troue sorg. Natuurlik gaan dit nie net oor geld nie! “Rentmeesterskap is mos alles wat ‘n mens doen, ná jy gesê het: “Ek glo!”

Dit is vir jare reeds ons gebruik om gedurende Oktober ons Lofoffers aan die Here te bring. Elkeen (klein en groot) probeer om minstens 'n tiende van ons inkomste/sakgeld aan die Here te gee. Ons mikpunt is R200 000 - 00.

Jy sal 'n koevert ontvang by die eredienste of die kerkkantoor. Plaas asseblief jou Lofoffer / Dank-offer daarin en bring dit dan na die eredienste. Ons skop die Lofofferprojek af met ’n Lofofferfees met die gemeenteverjaardag op Son 20 Oktober. Ons hou ook 'n tweede lofoffergeleentheid op Sondag 27 Oktober tydens die oggendiens.

Jy kan jou bydrae op verskillende maniere gee: Of per koevert in een van die eredienste, of jy kan dit na die kerkkantoor bring of in die kerkkantoor- posbus gooi. Jy sou ook met ’n internet oorbetaling of inbetaling in die bank jou bydrae kon lewer. Verwysing: Lofoffer. Bid asb. hieroor en bring jou offer met ’n dankbare hart! (Matt 6:21)

’n Lofoffer vra natuurlik ’n totale lewe van lof! “Gee julleself aan God as lewende en heilige   offers wat vir Hom aanneemlik is! Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen!” (Romeine 12:1).

En dit vra dat ons waarlik rentmeesters sal wees van dit wat God aan ons toevertrou. Dat ons God sal dien en nie mammon nie! Die ding is: ek en jy moet kies wie ons dien!

“Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.” (Matteus 6:24 NAV)

Kom ons vier so die Here se goedheid en genade vir ons saam met ons gemeente se 54ste         verjaarsdag. Ons leef in moeilike en uitdagende tye en die kerk kry swaar om die werk te doen wat die Here van ons vra. In hierdie moeilike tye het ons werklik elke sent nodig. Dankie, vir jou biddende oorweging hiervan.

2 Korintiërs 9:6-8:
“Ek gaan nie aan julle voorskryf hoeveel julle moet gee nie, maar ek gee wel vir julle die volgende riglyn: ‘n boer wat min plant, kry ‘n klein oes, en ‘n boer wat baie plant, kry ‘n groot oes. Gaan besluit nou self hoeveel julle wil gee. Moenie ‘n klomp geld gee, en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie.     Onthou wat die Bybel sê: God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. God laat julle in al sy goedheid deel. Nee, eintlik oorlaai Hy julle met sy genade, sodat julle altyd oorgenoeg van alles het. Julle het geen gebrek op geestelike of materiële   gebied nie. Daarom kan julle altyd goed doen, en ander mense help. Ja, julle lewe kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke.”

Rekeningbesonderhede:

Bank:

ABSA

Tipe:

Tjekrekening

Rekeninghouer:

NG Gemeente Wonderboom

Tak:

Sinoville

Takkode:

336945

Rekeningnommer:

5260151136