’n Dankie-sê vir die ondersteuning van my Ritme-jaar!

Aan die einde van hierdie wonderlike reis wil ek graag van die geleentheid gebruik maak om ’n laaste paar woorde tot jou te rig:

2014 is verby en ’n nuwe jaar het begin.  Deur die jaar 2014 het ek baie geleer, karakter gebou en my perspektief verbreed.  Ek is seker ek gaan deur die loop van die volgende paar jaar agterkom hoe baie die diensjaar vir my beteken het.  Ek wil vir elkeen wat die jaar vir my moontlik gemaak het persoonlik dankie sê vir die wonderlike geleentheid!

Ek wil ook baie dankie sê vir julle gebede wat ons deur die jaar gedra het.  Dit was soms uitdagend.  Ons het moeg geword en ekstra energie gekort.  Ek is seker ons gemoedstoestand sou nie so optimisties deur die jaar gebly het, as dit nie vir al die gebede was nie.

Dan wil ek basie dankie sê vir al die finansiële hulp deur die jaar!  Ek kon so baie sien, groei en ervaar as gevolg daarvan.  Julle was deel van koninkrykswerk.  Soos wat ons mense benodig wat uitreik na ander, het ons ander mense nodig wat dit moontlik maak vir hulle.  Dit is net so belangrik, indien nie belangriker nie.

Dit is my gebed dat 2015 vir jou ’n wonderlike en geseënde jaar sal wees!  Met geseënde bedoel ek natuurlik nie noodwendig voorspoed en gemak nie, maar dat jy tot seën sal wees vir ander mense en sal deel hê aan die uitbreiding van God se koninkryk. Ons is immers nie op ’n plesierboot nie, maar op die vragskip van God se genade!

Nogmaals baie dankie!
Groete in Jesus

Elané Steyn