1. Lief en Leed – Deel julle lief en leed met mekaar, met die oog op gebed en bemoediging.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – Raak doelbewus rustig in God se teenwoordigheid. Ervaar die saamwees in sy teenwoordigheid, en bid saam om Sy stem uit die Woord te kan hoor.

3. Luister na God se Woord – Lees Psalm 119:1-16. Watter drie punte staan die meeste vir jou uit? Deel dit met die groep. (Dit is belangrik om na mekaar se idees te luister, ons leer verskriklik baie van ander, dit verryk ons!)

4. Luister na mekaar en die wêreld – Bespreek nou saam 5 dinge vanuit hierdie teks:

  • Wat is die woord/verordeninge van die Here?
  • Hoekom gehoorsaam ons dit met ons hele en opregte hart?
  • Wat beteken God se woord/verordeninge in jou lewe?
  • Wat beteken sonde vir hierdie pad wat ons kies?
  • Hoe lyk so ‘n verhouding met God?

5. Luister nou weer na die Woord – Die skrywer meen dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe. Wat volgens die Woord van die Here lewe. Die skrywer wil homself ten volle toespits om te lewe volgens God se verordeninge. Dit is sy grootste wens; hy wil hê dat God hom tog op die regte pad sal hou, en aan hom die insig sal gee om God se wette te gehoorsaam. Dit is vir hom belangrik omdat hy God so baie lief het. Regdeur die psalm gebruik hy woorde soos liefde, vertroue, veiligheid, verlustig, hoop, verryking, beloftes, genadigheid, opregtheid, troos, lewe, loof, vriend, kosbaar, uitkoms, verstaan, ontferming, smag, verlange, vervulling, lig, ontsag, bevryding, wonderlik, barmhartig en steun.

Al hierdie is eienskappe van iemand in ‘n liefdevolle, vertrouensverhouding met iemand anders. Hy sien sy verhouding so met God. Dit is vir hom belangrik om dit nooit te verloor nie, daarom smeek hy God om hom nooit te verlaat nie. Dit is hierdie verhouding met God, wat aan hom volhoubare vreugde bring. Dit deurgrond sy lewe, en is wat sy lewe sin gee. Hy wil doen wat God gelukkig maak, en dit gee hom ‘n gelukkige lewe om te weet hy lewe volgens die wette van God.

Dit vervul sy lewe. Niks anders bring aan hom hierdie vervulling nie. Nie goud nie, nie silwer nie, niks is vir hom so waardevol nie. Hy voel dat sonde ‘n skeidsmuur tussen hom en God veroorsaak, daarom smeek hy God om by Sy beloftes te hou, en Hom altyd oor hom te ontferm. Om hom altyd op die regte pad te hou, sodat hy nooit verwyderd van God sal voel nie. Dit is ‘n lofsang, ‘n liefdesbrief, aan sy Vader, met wie hy in hierdie wonderlike verhouding is.

Hy weet niks in die lewe sal hom ooit die nodige rus, vervulling, en vrede gee, soos wat God het nie. Hy wil vir God die absolute beste van homself gee, daarom dien hy God met ‘n opregte hart, met sy hele hart! Hy sal nooit sy rug op God draai, of Hom vergeet nie.

6. Fokus op wat God doen – Gesels saam oor dit wat jy sien, wat God deur jou lewe doen.

7. Antwoord met ons lewe – Gesels oor hoe ons meer volgens God se verordeninge kan lewe, en wat dit in ons lewens sal beteken indien ons doen.

8. Bid nou saam – Wanneer ons bid, kom ons vra vir God om ons opnuut op die regte koers te lei. Dink veral hier aan vers 14-16. Deel met die groep waarvoor hulle spesifiek vir jou kan bid, in terme van jou verhouding met God. Bid ook aan die hand van die gebedsbrief vir die gemeente, en hulle wie se name daarin genoem word.

9. Administrasie – Maak seker van die groep se diensbeurte en ander reëlings van belang.

Geniet u week, mag dit ‘n wonderlike seën vir u wees.