1. Lief en leed – deel met mekaar julle lief en leed vir bemoediging en voorbidding.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – vind rus in God se teenwoordigheid en bid saam.

3. luister na God se Woord – Lees 1 Johannes 3:11-24 saam deur. Watter gedagtes kom by jou op as jy dit lees? Deel dit met mekaar. Vers 11-17 gaan oor liefde en haat. Wat dink julle beteken dit om iemand in God se Naam lief te hê en wat is die teenoorgestelde daarvan? Is dit haat, of selfsug, is dit traak-my-nie-agtigheid, of dalk gevoeloosheid? Vers 18-24 gaan oor ons gewete, vrymoedigheid en skuldbesef. Daar is ‘n geweldige verskil tussen skuldgevoelens en skuldbesef. Skuldbesef word deur die Heilige Gees in ons harte gewerk en lei ons na skuldbelydenis, waar ons dan staan op die volkome vryspraak van Jesus Christus. Maar skuldgevoelens is laste wat ons saamsleep en waarby die bose aansluit om ons aan te kla en weg te hou van God. Dit gebeur wanneer ons onsself nie volkome vergewe en skoongewas deur die bloed van Jesus leef nie.

4. Luister na mekaar en die wêreld – Ons almal ken die (Apostoliese geloofsbelydenis) uit ons kop. Dit is ’n kort samevatting van dit wat ons glo. Deel met mekaar watter deel van die geloofsbelydenis jou die meeste aanspreek en waarom? Gesels ook oor wat mense (die wêreld) oor die algemeen glo en hoekom? Hoe weet jy wat mense (of jyself) werklik glo? Word jou geloof deur jou woorde verwoord of deur jou dade (lewe)?

5. Luister nou weer na God se Woord – Lees nou ook 1 Johannes 5:1-5 saam met  1 Johannes 3:11-24. In die gedeeltes gaan dit oor die verband tussen liefde en geloof en die roeping en verantwoordelikheid om mekaar in God se Naam lief te hê. Dit gaan ook oor ons skuld en sondigheid (onvermoë om lief te hê en selfs geneigdheid om te haat!)  Ons is weliswaar sondige, selfgerigte mense! Maar tog het Jesus ons kom skoonwas deur sy bloed en mag ons die vrymoedigheid hê om tot God te nader. Dan leef ons ‘n ‘omdat-lewe’; ‘n lewe omdat God ons gered het en nie sodat Hy ons moet red nie! Ons lewe is die vrug van sy redding en nie ‘n voorwaarde daarvoor nie! Ons is reeds gered en ons lewenswandel is ‘n uitvloeisel (die logiese gevolg) van ons liefdesverhouding met God. Daarom kan en moet sy liefde dan ook deur ons na ander mense vloei.

6. Fokus op wat God doen – God kom deel met ons die hart van geloof. Geloof is om in Jesus Christus as Verlosser te glo en dan konkreet elke dag liefde teenoor ons medegelowiges en medemens uit te leef. God maak ons uit sy genade op grond van ons geloof deel van sy huisgesin - sy kinders - en stuur ons dan om broers en susters in sy Naam lief te hê! God troos ons ook deur sy Heilige Gees wanneer ons gewete ons aankla.
7. Antwoord met ons lewe – Eintlik is ons lewe (lewenswandel/leefwyse/lewenstyl) ons geloofsbelydenis. Jy glo wat jy leef! Bely julle geloof nou hardop saam en gaan maak seker dat jou lewe dit ondersteun en bevestig wat jy so pas bely het!

8. Bid nou saam! Verootmoedig julle voor die Here in stil gebed en bring na Hom alles wat jou pla, ook die skuldgevoelens wat jy so saamsleep. Dank God dat Hy groter as ons gewete is, dat Hy ons skoongewas en gereinig het van alle ongeregtigheid. Bid vir mekaar en jouself dat ons lewe en liefde werklik in lyn met ons geloof sal wees. Dat ons gehoorsaam sal wees aan God se (nuwe) opdrag en dit waar sal wees dat ander mense aan ons liefde vir mekaar sal kan sien dat ons Jesus se volgelinge is! Dank God vir die vrymoedigheid om voor Hom te staan en in sy teenwoordigheid te mag lewe! Gaan leef dan jou geloof!