1. Lief en leed – deel met mekaar julle lief en leed vir bemoediging en voorbidding.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – vind rus in God se teenwoordigheid en bid saam.

3. Luister na God se Woord – Lees 1 Johannes 4:1-21 saam deur. Watter gedagtes kom by jou op as jy dit lees? Deel dit met mekaar. Vers 1-6 gaan enersyds oor die Gees van God wat in en deur ons werk en andersyds oor vals profete. Hulle staan reg teenoor mekaar. Die gedeelte sê dat ons elke mens se getuienis moet toets of dit van God af kom of nie – veral die wat ’n aanspraak daarop maak dat hulle God se wil verkondig. Wat is volgens vers 2 en 3 die toets/maatstaf daarvoor of iemand onder leiding van die Heilige Gees getuig of nie? En watter maatstaf kry ons in vers 5 en 6?

Vers 7-21 gaan oor die liefde. Eintlik oor God wat in wese liefde is ! Lees dit en bespreek met mekaar wat jou in die gedeelte opval. Wat is ware liefde volgens die gedeelte? (Vers 10). Let op dat God die oorsprong, die bron en daarom ook die motivering van ware liefde is.

4. Luister na mekaar en die wêreld – Dink ’n oomblik na oor ware liefde. Deel dan met mekaar julle definisies van liefde. Hoe dink julle sien en beleef die wêreld liefde?

5. Luister nou weer na God se Woord – Lees nou weer 1 Johannes 4:7-21. Die gedeelte begin by God, wat die oorsprong van alle liefde is. Net Hy het volmaak lief! Hy sê dit egter nie net vir ons nie, maar Hy bewys dit ! God doen liefde! Hy stuur sy Seun – Hy gee HOMSELF ! Dit word dan die oorsprong en motivering van ons liefde. Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. Ons het lief omdat God ons volmaak liefhet. En hierdie liefde is nie maar net die beantwoording van God se liefde (geloof) nie, maar ook broederliefde en naasteliefde! Wat sê vers 17 oor God se bedoeling met ons en sy liefde vir ons? Dit gaan oor twee dinge: 1. ’n Persoonlike sekerheid en vrymoedigheid dat ons aan God behoort – daarom is ons nie eers bang vir die dood of die oordeelsdag nie; en 2. om te lewe uit liefde soos Jesus geleef het. Jesus is ons Model, die Vader die Bron van liefde en die Heilige Gees die Een wat ons leer en lei en aanspoor om sy liefde uit te leef. Ons word deel van God se liefde hier op aarde! Wat ’n voorreg en wat ’n verantwoordelikheid!

6. Fokus op wat God doen – God het ons waarlik lief – met ‘n volmaakte liefde! Daarom kom gee Hy Homself aan ons, maar beveel Hy ons ook om mekaar lief te hê!  Jy kan en mag nie God se kind wees en nie die ander kinders van God liefhê nie! As God jou Vader is, is elke Christen jou broer of suster. God maak hulle jou familie en daarom hulle probleme joune!

7. Antwoord met ons lewe – Dan kan, moet en wil ons ons medegelowiges gaan liefhê en dien in God se Naam! Dan moet ons liefde hande en voete kry en bewys word aan ander!

8. Bid nou saam! - Verootmoedig jouself nou voor die Here en toets jou liefde. Of jy werklik liefhet op grond van God se liefde en of jou liefde met dade en in opregtheid bewys word...