1. Lief en Leed: deel met mekaar lief en leed vir voorbidding, bemoediging en danksegging.

2. Ingenooi in God se rus en tyd: raak doelbewus stil in God se teenwoordigheid en bid saam.

3. Luister na God se Woord: Lees Efesiërs 4:17-24 en dan verse 14-15. Wat tref jou van verse 17-24? Gesels daaroor. Wat is die betekenis van vers 20? Vers 20 stel verse 20-24 teenoor verse 17-19. Gesels nou ook oor verse 14-15 se betekenis. LEES NOU OOK 2 Kor. 3:18. Gesels saam oor hierdie merkwaardige vers!

4. Luister na mekaar en die wêreld: Dit is duidelik dat God in ons karakter belangstel, en wil hê dat ons moet groei om meer en meer soos Jesus te word! Wat verwag die wêreld van Christene wanneer hulle na ons lewe kyk? Verwag hulle volmaaktheid, of verwag hulle om meer en meer van Jesus in ons raak te sien? Slaag ons daarin om die beeld van Jesus uit te leef ? Wat sou jy persoonlik sien as die rede dat jy nie Christus se beeld uitstraal soos dit behoort te wees nie?

5. Luister nou weer na God se Woord: lees weer Efesiers en Korintiërs se tekste soos in punt 3 aangedui. Reeds in Genesis 1:27 sien ons dat ons God se beeld en sy verteenwoordigers is. God wil hê dat jy moet groei in karakter om sy beeld te vertoon. Hoe lyk die beeld van God wat ons moet vertoon? Dit lyk soos Jesus Christus! Kolossense 1:15 sê: “Die Seun is die beeld van God…” Daarom moet jy meer en meer soos Jesus word. Om geestelik volwasse te raak soos Jesus – Efesiërs 4:13. Die vraag is: Hoe word my karakter gevorm? Die Heilige Gees vorm jou karakter! …om meer en meer soos Jesus te wees. Lees weer  2 Korintiërs 3:18. Lees ook Romeine 8:13 en Filippense 2:12-13. Daarom moet ons die Heilige Gees gehoorsaam vir groei in geestelike karakter. Vraag is nou :  Hoe vorm en werk die Heilige Gees aan jou karakter? Die Heilige Gees vorm jou deur die Woord! Lees Johannes 16:13-14 en Efesiërs 4:13. Daarom moet ons die Woord lees, oordink en leef! Die Heilige Gees werk deur die Woord in ons gebede, en ook deur die Woord in ons verhoudings, en ook deur die Woord in ons omstandighede. So bou die Heilige Gees deurgaans aan ons karakter. Dit is ‘n lewenslange groeiproses. Daarom sê Efesiërs 4:13 ons sal “uiteindelik” so volmaak en volwasse wees soos Christus!!!

6. Fokus op wat God doen: Ons kan nie self ons karakter bou nie. Net die Heilige Gees kan dit doen! Fokus daarop dat God se doel met jou is om Sy beeld te vertoon, en waarlik Sy verteenwoordiger te wees. Lees en leef sy Woord, sy wil! Fokus op sy teenwoordigheid in jou lewe, elke dag. Onthou dat God in jou karakter belangstel, en nie in jou gerief, voorspoed, of eie belange nie. Daarom sal dit nie altyd maanskyn en rose wees om ‘n kind van God te wees nie. Neem jou kruis op….! laat die Gees jou karakter bou!!

7. Antwoord met jou lewe: Deel met mekaar wat jou persoonlik raak uit hierdie byeenkoms, en dit waarin die Gees jou gelei het. Hoe kan ons dit gaan uitleef?

8. Bid nou saam soos die Gees die groep lei. Bid ook vir mense en sake op die gebedsbrief van ons gemeente.

9. Diensbeurte: maak net weer seker van die groep se diensbeurte.