1. Lief en leed: deel met mekaar lief en leed vir voorbidding, bemoediging en danksegging.

2. Ingenooi in God se rus en tyd: raak stil in God se teenwoordigheid met gebed.

3. Luister na God se Woord: Lees Matteus 22:34-40. Lees ook Romeine 13:8-10.Hierdie Skrifgedeeltes is baie bekend, maar wat tref jou opnuut wanneer jy dit lees? Gesels saam daaroor.

4. Luister na mekaar en die wêreld: ons lewe in ‘n wêreld waar daar baie skuld aan mekaar verskuldig is. Wat sou met Rom. 13:8 bedoel word?  Wat is die wêreldse begrip van liefde, na jou mening? Is dit werklik ‘n liefde van omgee, en “jou naaste soos jouself” liefhet?

5. Luister nou weer na God se woord: lees weer bogenoemde Skrifgedeeltes. Omgee  vloei voort uit liefde vir mekaar. God wil deur ons sy liefde met mense deel. Hy wil hê dat ons, soos Hy, die noodkreet van die wêreld hoor. Waar is die noodkreet in die konteks waar jy lewe? Is dit ook belangrik om doelbewus na die nood uit te reik, wat buite jou normale daaglikse konteks van lewe lê? Lees Eksodus 2:25 oor God se omgeehart en praat saam oor wat ons ter harte behoort te neem. God gee nooit op met sy omgee en redding van mense nie. Daarom roep en stuur Hy Moses na hulle toe. God roep en stuur ons ook na die in nood. God het ook sy Seun na ons gestuur in ons grootste nood! Die lewe gaan nie oor jouself nie, maar oor jou liefde vir God, en oor liefde, en omgee, en sorg vir mekaar - juis met die liefde van God. Hoekom is dit vir ons so moeilik om hierdie kern van die evangelie uit te leef?

Gesels saam daaroor. Dit is immers Jesus se opsomming van die Evangelie. Lees ook 1 Joh. 3:18. Vir die ryk jongman sê Jesus dat hy alles moet gaan verkoop wat hy het, en dit deel met ander….! Sy probleem is nie dat hy baie het nie, maar dat hy nie met ander deel  in omgee vir hulle nie. Die Here vra van ons om in die wêreld te gaan doen wat Hy gedoen het. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle.” As ons vir ander omgee, en hulle liefhet, kom hierdie liefde en omgee van God af na hulle toe. Deur ons! Daar is baie meer nood om jou as wat jy dink of raaksien. Ontwikkel deur ‘n omgee-hart ook ‘n omgee oor, en omgee oë! Doen dan iets!! Lees 1 Joh. 3:18 weér ‘n keer! Besef 3 dinge: 1) Die voorreg om saam met die Here te doen wat Hy doen. 2) Om Hom te dien deur ander te dien. 3) Dat jy oneindig meer ontvang as wat jy kan uitdeel, want dit kom van God af.

6. Fokus op wat God nou doen: God wat met sy Vaderhart liefhet en omgee, roep jou nou, en Hy rus jou toe deur die Heilige Gees, en Hy gee jou alles wat jy nodig het OM TE GAAN! Om te gaan liefhê, om te gaan omgee soos Hy omgee, en om te gaan uitdeel wat Hy vir jou gee!     LET OP: Soos jy omgee,ontvang jy omgee. Soos jy genesing van Hom af bring vir mense, kry jy dit self en word jy gesond. Soos jy vergewe kom jy self vry. Soos jy sin gee, kry die lewe sin vir jou. Soos jy help groei, groei jy self. Fokus op wat God deur jou doen!

7. Antwoord met jou lewe: Deel met mekaar wat jou persoonlik raak uit hierdie byeenkoms en ontmoeting met die Here. Deel ook wat jy dink jy nou daadwerklik kan gaan doen, om in hulle lewe, mense aan te raak met jou omgeehart!!

8. Bid nou saam hieroor…

9. Omgeegroep diensbeurte: maak weer seker van jou groep se diensbeurte