Laai hierdie af in pdf formaat. (Om dit te druk)


1.    LIEF EN LEED – deel met mekaar jul lief en leed met die oog op danksegging, voorbidding.

2.    INGENOOI IN GOD SE TEENWOORDIGHEID – raak doelbewus rustig in God se teenwoordigheid en bid saam.

3.    LUISTER NA GOD UIT SY WOORD – Lees ROMEINE 8:31-39 saam deur. Wat is vir jou opvallend en het dadelik tot jou gespreek? Deel dit met mekaar.

4.    LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD – wat in hierdie wêreld, en in ons kontak met mense, maak dat ons so maklik perspektief verloor op die feit dat GOD VIR ONS IS ? Wie of wat in die wêreld wil ons steeds aankla? Wie bly ons ook veroordeel t.o.v ons geloofsoortuigings. Hoe beleef ons vers 35 in ons daaglikse konteks waarin ons lewe? En ook verse 38 en 39?

5.    LUISTER WEER NA GOD SE WOORD – Laat iemand weér verse 31-39 hardop voorlees. In die hele hoofstuk 8 het Paulus vertel hoe God ons gered het, dat ons nie meer veroordeel word nie, dat die Heilige Gees nou ons lewe beheers, dat ons deel het aan Christus se lyding én sy heerlikheid, en hoe God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet. En nou roep Paulus as’t ware met vers 31 uit: Wat is nou ons gevolgtrekking op al hierdie dinge!? Dit: GOD IS VIR ONS!...wie kan dan teen ons wees? Dit is merkwaardig. Ons het eenvoudig niks self kon doen dat God hierdie besluit geneem het nie. God kon eenvoudig sy rug op ons gedraai het a.g.v. ons sonde! Maar nee, Hy straf sy Seun in ons plek! Lees vers 32! Alles uit GENADE, sê die laaste deel van die vers. Vers 34 gaan nog verder. Lees vers 34. Wat beteken dit vir jou om te wéét dat Christus vir jou pleit aan die regterhand van God? Oor dit alles is GOD VIR JOU! Paulus vra keer op keer:  Wie kan nou eintlik teen ons wees?, vers 31. Wie kan ons aankla?, vers 33. Wie kan ons veroordeel?, vers 34. Wie kan ons van die liefde van God skei?, vers 35. GOD IS VIR ONS – ons is inderdaad in die liefdesgreep van God! Hiervan kan jy oortuig en seker wees, vers 38. Oor niks anders in hierdie wêreld kan jy seker wees nie, behalwe die dood wat doodseker is... vir die kind van die Here is dit egter net ‘n nuwe bestaanswyse by God! Maar jy kan van een ding doodseker wees, verseker en oortuig wees, sê vers 38 : Niks kan jou van die liefde van God skei nie! Niks nie! Jy is in God se liefdesgreep en niks kan jou uit sy hand ruk nie! Let op al die begrippe wat Paulus in vers 35 gebruik. Alles begrippe wat kenmerkend is van swaarkry, en selfs van die eindtyd. Dit kan ons nie van God se liefde skei nie! In vers 38 weer, noem Paulus alle moontlike magte en kragte! Ook dit kan ons nie van God se liefde skei nie! GOD IS VIR JOU! Jy bly in sy liefdesgreep. GESELS OOR: Wat maak jou bang, of onrustig, of onseker? Niks daarvan kan jou van God se liefde skei nie! Hierdie sekerheid is gegrond in Christus self, sê vers 32. In God se Woord wat Hy hou. Hou hieraan vas, al kruis wie of wat ookal jou pad! Al is niks vir jou seker nie, is hierdie waarheid van God verseker seker : GOD IS VIR JOU – niks kan jou uit God se liefdesgreep ruk nie! Niks kan jou van God se liefde skei nie!

6.    FOKUS OP WAT GOD DOEN – lees weer vers 32. Dit is wat God doen! Ook vers 33: God self het jou vrygespreek! Vers 34: Christus pleit vir jou! Vers 37: God het jou lief! Vers 39: niks kan jou van God se liefde skei nie! Wil jy nie doelbewus op al hierdie waarhede fokus in jou hele lewe nie! Dit is wat God doen!! Fokus daarop in jou daaglikse lewe!

7.    ANTWOORD MET JOU LEWE – Gesels saam oor hoe ons in die praktyk van die lewe hierop kan antwoord, en dit uitleef, dat GOD VIR ONS IS !

8.    BID SAAM -  oor die nuwe oortuigings en sekerhede wat die Heilige Gees jou gegee het oor die feit dat niks jou van God se liefde kan skei nie, en die sekerheid:  GOD IS VIR JOU!